Over ComTIS Ventilation

ComTIS Ventilation is een jong en dynamisch bedrijf dat zich volledig toespitst op de installatie en onderhoud van ventilatiesystemen zowel voor de residentiële markt, appartementen en projecten als voor kantoren, scholen en overheidsgebouwen. We zijn op alle markten thuis.

Advies

Om energieverlies tegen te gaan, worden nieuwe woningen zeer goed geïsoleerd.
De natuurlijke toe- en afvoer van lucht in en uit de woning, wordt hierdoor beperkt. Gevolg hiervan is dat:

– Vervuilde lucht alsook het aanwezige vocht in de woning blijven hangen.

– Verse lucht geen kans krijgt om de woning binnen te komen.

Zo ontstaat er helaas een zeer ongezond binnenklimaat. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de bewoners maar ook voor het gebouw zelf zijn deze omstandigheden nefast. Denken we maar aan het risico op vochtopstapeling en bijgevolg ook schimmelvorming. Daarom is het van het allergrootste belang om een woning, kantoorgebouw of publieke ruimte steeds goed te ventileren.

 

 

 

Zowel voor renovaties als nieuwbouw kunnen verschillende ventilatiesystemen ingezet worden. Onze voorkeur gaat uit naar balansventilatie aangezien hier het energieverlies tot een minimum beperkt blijft. Dat is ook de reden waarom passiefbouwers of energieneutraal bouwers liefst gebruik maken van een balansventilatie.

Voor grootschalige projecten of appartementen kan een C+ systeem een interessant alternatief zijn.

Installatie

Op basis van het type ventilatiesysteem dat door de bouwheer en of de architect werd gekozen, de positionering van de unit alsook die van de ventilatiemonden, wordt een gedetailleerd leidingenplan uitgetekend.

Hierdoor krijgt de opdrachtgever een nauwkeurig beeld van de plaats waar de leidingen in het plafond of de vloerplaat gesitueerd zijn en hoe deze later aan de unit zullen gekoppeld worden.

Op basis van dit plan kunnen:

  • de andere technieken – CV, sanitair en elektriciteit – probleemloos ingepland worden.
  • onderhoud en eventuele herstellingen op een efficiënte manier georganiseerd worden.

 

 

 

Onderhoud

Niet zo lang geleden werd aangenomen dat het reinigen van de ventilatiekanalen slechts occasioneel of zelfs niet nodig was. De praktijk heeft echter aangetoond dat dit een misvatting is.

Afhankelijk van de situatie uiteraard, blijken de ventilatiekanalen niet zelden een ideale voedingsbodem te zijn voor bacteriën, virussen, schimmels e.a. huisstofmijten. Het zal u dan ook niet verbazen dat verontreinigde ventilatiekanalen geurhinder en geluidsoverlast kunnen veroorzaken en vooral niet optimaal zijn voor de gezondheid van de inwoners of werknemers.

 

Volgens bepaalde bronnen zorgen verontreinigde ventilatiekanalen voor een daling van de productiviteit en een stijging van het ziekteverzuim bij de werknemers. Het hoeft geen betoog dat ook de impact op het energieverbruik zeer negatief is.

Om hoger vermelde redenen heeft ComTIS Ventilation recent beslist om een nieuwe divisie op te starten, die zich volledig zal focussen op de reiniging van de ventilatiekanalen.

 

Uniek poeder

In tegenstelling tot de klassieke reiniging die meestal via borstel systemen wordt uitgevoerd, hanteert ComTIS Ventilation een specifiek hiervoor ontwikkeld poeder dat op een “wervelende” manier en met verschillende op mekaar volgende schokgolven in de kanalen wordt verstoven.

Het resultaat is verbluffend. Het poeder maakt het vuil los, verkorrelt a.h.w. het vet dat in de buizen aanwezig is, vernietigt bacteriën en schimmels en voert de losgekomen elementen mee af.

Daarenboven laat Apro-air op de kanaalwanden een anti-statische laag achter zodat het stof minder grip krijgt en er bijgevolg niet snel opnieuw een voedingsbodem ontstaat voor bacteriën e.a. schimmels. Het finale resultaat is een net ventilatiekanaal.

Noch de aard van het ventilatiesysteem, noch de basismaterialen van de kanalen – PVC of Spiraliet – noch de diameter of lengte van de buizen vormen een belemmering. Hoeken, moeilijk bereikbare plekken, probleemgebieden kunnen met deze techniek optimaal gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Visuele inspectie

Benieuwd naar de toestand van uw ventilatiesysteem? Graag komen we bij u langs voor een visuele inspectie. Met onze camera brengen we dit mooi in beeld. Is een reiniging nuttig of noodzakelijk? Dan klaren we die klus meteen of maken we een afspraak. Na de reiniging maken we opnieuw camerabeelden. Verbaas uzelf van de situatie voor en na en vul het contactformulier in.

Kortom met Apro-air zorgen de ComTIS Ventilation-specialisten steeds voor een gezond en aangenaam leef- en werk klimaat.© 2022 ComTIS Ventilation  |  Privacybeleid