Woonhaven Aannemingsbedrag: +/- € 3 500 000

Gespreid over 3 fases heeft ComTIS Installations zich ingezet om voor de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven cvba +/- 1500 gaswandketels te vernieuwen door gaswandcondensatieketels.

Om deze omschakeling te kunnen uitvoeren moesten alle collectieve rookgasafvoerkanalen geschikt gemaakt worden voor de condensatie techniek. Na deze in tubering worden op het collectief rookgasafvoerkanaal tussen de 3 en de 8 ketels aangesloten. Belangrijk hier was een goede communicatie met de huisvestingsmaatschappij en met de bewoners van de appartementen aangezien 95% een bewoond appartement is.


© 2020 ComTIS Installations  |  Privacybeleid